×

İtalyan dili dərsləri

İtalyan dili

İtalyan dili dərsləri

Dərs 3

 

Mətn

Tanışlıq. Conoscenza.

 

Roberto e Laura sono italiani.

Sono di Roma. Abitano in via Marconi.

Sono vicini. Roberto e Laura sono amici.

Roberto `e un professore universitario.Insegna I῾inglese.

`E un giovane intelligente,serio,colto,affidabile.

Laura `e studentessa.Studia lingue straniere.

`E una ragazza bella, allegra, sincera, sportiva.

Adesso sono a casa di Laura  e parlano.

 

Roberto və  Laura italyandırlar.

Onlar Romadandırlar. Marconi küçəsində yaşayırlar.

Onlar qonşudurlar. Roberto və Laura  dostluq edirlər.

Roberto  universitetdə professordur. İngilis dilindən dərs deyir.

O, cavan, ağıllı, ciddi, savadlı, sədaqətlidir.

Laura  tələbədir. Xarici dilləri öyrənir.

O, gözəl, şən, səmimi, idmanla məşğul olan qızdır.

İndi onlar Lauranın  evindədirlər və söhbət  edirlər.

 

Mətinin sözləri

 

Via               — küçə

Vicino          -qonşu, yaxın

Insegnare      — öyrətmək, dərs demək

Giovane        — cavan

Intelligente    — ağıllı

Serio              — ciddi

Colto             — savadlı

Affidabile     — sədaqətli, vəfalı

Lingue           — dil

Straniere        — xarici

Ragazza         — qız

Ragazzo         — oğlan

Bello              — gözəl

Allegro           — şən

Sincero           — səmimi

Sportivo          — idmançı

Adesso            — indi, hal-hazırda

Casa                — ev

 

Bizim dilimizdə təzə tanış olduğun və ya özündən böyük bir şəxsə (Siz )deyə müraciət edirik. İtalyan dilində isə belə rəsmi müraciət zamanı üçüncü şəxsin təkindən(Lei) istifadə olunur, həm də böyük hərflə yazılır.

Buongiorno, professore!   — Sabahınız xeyir, professor!

Buongiorno,signorina!…- Sabahınız xeyir, xanım!
Come sta?….-Necəsiniz?

Molto bene e Lei?….- Çox yaxşı, bəs siz?

Anch`io sto bene…..- Mən də yaxşıyam.

 

Gəlin italyan dilində daha bir düzgün olmayan lazımlı bir felin şəxslər üzrə dəyişməsini öyrənək!

Stare-hiss etmək

Presente Singolare Plurare
I şəxs

II şəxs

III şəxs

(io) sto-hiss edirəm

(tu) stai- hiss edirsən

(lui) sta- hiss edir

lei

(noi) stiamo- hiss edirik

(voi) state- hiss edirsiniz

(loro) stanno- hiss edirlər

 

 

İndi isə  bu dəyişmiş formaları cümlələrdə işlədək!

 

1.Come stai?- Necəsən? Sto bene,grazie! Yaxşıyam, sağ ol.

2.Come sta Mario? Mario necədir? Sta un po`male. Bir az pisdir.

3.E voi come state? Bəs siz necəsiniz? Stiamo benissimo. Biz əlayıq.

4.E Lei come sta? Bəs Siz necəsiniz? Sto abbastanza bene. Kifayət qədər yaxşıyam.

5.E loro come stanno? Bəs onlar necədirlər? Stano cosi-cosi. Belə də pis deyillər.

 

Görürsünüzmü, 4-cü sırada olan Lei rəsmi müraciət formasında istifadə olunub.

Stare feli də ona uyğun formada işlədilib.

 

Uğurlar! Ciao!

Отправить комментарий