×

Beynəlxalq Riyaziyyat Günü — 14 mart

Beynəlxalq Riyaziyyat Günü

Beynəlxalq Riyaziyyat Günü — 14 mart

Beynəlxalq Riyaziyyat Günü hər il martın 14-də qeyd olunur. Bu bayram 2019-cu ildə Beynəlxalq Riyaziyyat İttifaqının  təşəbbüsü ilə riyaziyyatın öyrənilməsi və onun elm və texnologiyanın inkişafında rolu məqsədi ilə təsis edilib. Lakin 14 mart tarixi təsadüfən seçilmədi, çünki bu gün həm də böyük riyaziyyatçı Albert Eynşteynin doğum günüdür.

Riyaziyyatın tarixi bir neçə minilliklərə gedib çıxır. Riyaziyyat öz səyahətinə Babil, Qədim Yunanıstan, Çin və Hindistan kimi qədim sivilizasiyalarla başlamışdır. O dövrlərdə riyaziyyatdan gündəlik problemlərin həlli üçün istifadə olunurdu. Məsələn, torpaqların ümumi sahəsinin hesablanması və ya bitkilərin münbitlik cədvəlinin müəyyən edilməsi sadə riyazi üsullarla təyin olunurdu.

Riyaziyyat orta əsrlərdə incəsənətə çevrildi, bu zaman problemlərin riyazi üsullarla həlli zövq verməyə başladı. XIX əsrdə isə riyaziyyat elmə çevrildi və onun nəzəri aspektlərinə getdikcə daha çox diqqət verildi. Bu da riyaziyyatın riyazi məntiq, funksiyalar nəzəriyyəsi və ehtimal nəzəriyyəsi kimi yeni sahələrinin yaradılmasına gətirib çıxardı.

Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Riyaziyyat Günü təkcə riyazi nailiyyətləri qeyd etmək üçün deyil, həm də riyaziyyatın dünyamızda əhaliyə necə kömək edə biləcəyini müzakirə etmək imkanıdır. İnsanları elmə, o cümlədən riyaziyyata olan münasibətlərini yaxşılaşdırmağa və bunun gələcəyimiz üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərməyə təşviq edir.

Отправить комментарий