×

Yaxşı və gözəl haqqında məktublar

Yaxşı və gözəl

Yaxşı və gözəl haqqında məktublar

Dimitri Sergeyeviç Lixaçov

İlk məktub — Kiçikdə böyük

Maddi aləmdə böyük kiçikə sığmaz. Mənəvi dəyərlər sferasında isə belə deyil: kiçikdə daha çox şey sığışdıra bilər və əgər sən kiçiyi böyükə sığdırmağa çalışsan, o zaman böyük sadəcə mövcud olmağı dayandıracaq.

İnsanın böyük məqsədi varsa, o, hər şeydə — ən əhəmiyyətsiz görünəndə özünü göstərməlidir. Siz gözəgörünməz və təsadüfi işlərdə dürüst olmalısınız: yalnız o zaman böyük vəzifənizi yerinə yetirməkdə vicdanlı olacaqsınız. Böyük məqsəd bütün insanı əhatə edir, onun hər bir hərəkətində əks olunur və yaxşı məqsədə pis vasitələrlə nail oluna biləcəyini düşünmək olmaz.

“Məqsəd vasitəyə haqq qazandırır” məsəli dağıdıcı və əxlaqsızdır. Dostoyevski “Cinayət və Cəza” əsərində bunu yaxşı göstərdi. Bu əsərin baş qəhrəmanı Rodion Raskolnikov iyrənc qoca-sələmçi qadını öldürməklə pul qazanacağını, daha sonra böyük məqsədlərə çatmaq və bəşəriyyətə xeyir-dua vermək üçün istifadə edə biləcəyini düşünürdü, lakin daxili çöküş yaşayır. Məqsəd uzaqdır və həyata keçirilə bilməz, lakin cinayət realdır; bu dəhşətlidir və heç nə ilə əsaslandırıla bilməz. Az vəsaitlə yüksək məqsədə can atmaq mümkün deyil. Həm böyük, həm də kiçikdə eyni dərəcədə dürüst olmalısınız.

Ümumi qayda: böyükləri kiçikdə müşahidə etmək, xüsusən də elmdə zəruridir. Elmi həqiqət ən qiymətli şeydir və elmi araşdırmaların bütün təfərrüatlarında və alimin həyatında ona əməl edilməlidir. Elmdə «kiçik» məqsədlərə — faktların əksinə olaraq, «güclə» sübut etməyə, nəticələrin «maraqlılığına», onların effektivliyinə və ya özünü inkişaf etdirmənin hər hansı bir formasına can atırsa, alim qaçılmaz olaraq uğursuzluğa düçar olur. Bəlkə dərhal deyil, amma sonda! Alınan tədqiqat nəticələrinin şişirdilməsi və ya hətta kiçik faktların saxtalaşdırılması başlananda və elmi həqiqət arxa plana keçəndə elm dayanır, alimin özü də gec-tez alim olmaqdan çıxır.

Böyük olanı hər şeydə qətiyyətlə müşahidə etmək lazımdır. Sonra hər şey asan və sadədir.

İkinci məktub — Gənclik bütün həyatdır

Buna görə də, gəncliyi yetişmiş qocalığa qədər qoruyun. Gəncliyində qazandığın bütün yaxşı şeylərin qədrini bil, gəncliyin sərvətini israf etmə. Gənclikdə qazanılan heç nə diqqətdən yayınmır. Gənclikdə yetişdirilən vərdişlər ömür boyu davam edir. İş bacarıqları da. İşə öyrəşmək — və iş həmişə sevinc gətirəcək. Və bu, insan xoşbəxtliyi üçün nə qədər vacibdir! Tənbəl, işdən, səylərdən əbədi qaçan daha bədbəxt insan yoxdur …

Həm gənclikdə, həm də qocalıqda. Gəncliyin yaxşı vərdişləri həyatı asanlaşdıracaq, pis vərdişlər çətinləşdirəcək və çətinləşdirəcək. Və daha da. Rus məsəli var: “Namusunu gəncliyindən qoru”. Gənclikdə edilən bütün əməllər yaddaşlarda qalır. Yaxşılar sevinəcək, pislər səni oyaq saxlayacaq!

Üçüncü məktub — Ən böyük

Və həyatın ən böyük məqsədi nədir? Düşünürəm: ətrafımızdakı mühitdə yaxşılığı artırmaq. Yaxşılıq isə hər şeydən əvvəl bütün insanların xoşbəxtliyidir. O, çox şeydən ibarətdir və həyat hər dəfə insana həll edə bilməsi vacib olan bir vəzifə təqdim edir. Bir insana xırda şeylərdə yaxşılıq edə bilərsən, böyük şeylər haqqında düşünə bilərsən, amma kiçik şeylərlə böyük şeyləri ayırmaq olmaz. Çox şey, artıq dediyim kimi, kiçik şeylərdən başlayır, uşaqlıqda və sizə yaxın olanlarda yaranır.

Uşaq anasını və atasını, qardaş və bacılarını, ailəsini, evini sevir. Tədricən genişlənən sevgisi məktəbə, kəndə, şəhərə, bütün ölkəsinə yayıldı. Və bu, artıq çox böyük və dərin bir hissdir, baxmayaraq ki, burada dayanmaq olmaz və insanda bir insanı sevmək lazımdır.

Vətənpərvər olmalısan, millətçi yox. Bütün digər ailələrə nifrət etmək lazım deyil, çünki siz öz ailənizi sevirsiniz. Sən vətənpərvərsən deyə başqa millətlərə nifrət etmək lazım deyil. Vətənpərvərlik və millətçilik arasında dərin fərq var. Birincidə — vətənə sevgi, ikincidə — hamıya nifrət.

Xeyirxahlığın böyük məqsədi kiçikdən başlayır — yaxınlarınız üçün yaxşılıq arzusu ilə, lakin genişlənərək getdikcə daha geniş məsələləri əhatə edir. Suyun üzərindəki dairələrə bənzəyir. Ancaq suyun üzərindəki dairələr genişlənir, zəifləyir və zəifləyir. Sevgi və dostluq, genişlənir və çox şeyə yayılır, yeni güc qazanır, getdikcə yüksəlir və insan, onların mərkəzi daha müdrikdir.

Sevgi cavabsız olmamalıdır, ağıllı olmalıdır. Bu o deməkdir ki, o, çatışmazlıqları görmək, çatışmazlıqlarla mübarizə aparmaq bacarığı ilə birləşdirilməlidir — həm sevilən birində, həm də ətrafındakılarda. O, hikmətlə, zəruri olanı boş və batildən ayırmaq qabiliyyəti ilə birləşdirilməlidir. Onun kor olması lazım deyil. Kor ləzzət (hətta buna sevgi deyə bilməzsiniz) dəhşətli nəticələrə səbəb ola bilər. Hər şeyə heyran olan, övladını hər şeydə həvəsləndirən ana mənəvi canavar yetişdirə bilər. Almaniyaya kor-koranə heyranlıq (“Almaniya hər şeydən üstündür” – şovinist alman mahnısının sözləri) nasizmə, İtaliyaya kor-koranə heyranlıq faşizmə gətirib çıxardı.

Müdriklik xeyirxahlıqla birləşən ağıldır. Xeyirxahlığı olmayan ağıl hiyləgərdir. Hiyləgərlik isə tədricən yox olur və gec-tez, şübhəsiz ki, hiyləgərin əleyhinə çıxır. Buna görə də hiyləgər gizlənməyə məcbur olur. Hikmət açıq və etibarlıdır. Başqalarını və hər şeydən əvvəl ən müdrik insanı aldatmaz. Hikmət müdrikə gözəl ad və əbədi xoşbəxtlik gətirir, xoşbəxtlik, etibarlı, uzunmüddətli və qocalıqda ən qiymətli olan o sakit vicdan gətirir.

 

Dmitri Sergeyeviç Lixaçov — » Yaxşı və gözəl haqqında məktublar «kitabından

Отправить комментарий