×

Nizami Gəncəvi — Dostluq və düşmənçilik haqqında müdrük sözlər

Nizami Gəncəvi

Nizami Gəncəvi — Dostluq və düşmənçilik haqqında müdrük sözlər

Dost qəlbi torpaqdır, ona əl vursan.

Əlin pak olacaq o zaman, inan.

                           

İkibaşlı dostluğu dostluq sanma heç zaman,

Qərəzli dost – düşməndir, arxalanma heç zaman.

                          

Heç kimsəylə yola getmirsə bir kəs,

Ona bel bağlayıb, bir iş görülməz.  

                           

Bir dost ki, dost ilə hey nifaq eylər,

O, demək, düşmənlə ittifaq eylər.

                           

Bir olsa yoldaşın, dostun əməli,

Daşdan su çıxardar onların əli.

Nifaq olan yerdə fəlakət də var,

Səadət günəşi birlikdə doğar.

                           

Əqilli adamla dostluq bağlasan,

Bilik və mərifət alarsan ondan.

Отправить комментарий